Το γραφείο μας αναλαμβάνει την έκδοση παντός είδους άδειας για όλους τους τύπους των κτιρίων. Περισσότερα…
Η εταιρεία διαθέτει μακρά παράδοση στην ανέγερση οικοδομών είτε με τη μέθοδο της αντιπαροχής είτε σε ιδιόκτητα οικόπεδα. Περισσότερα…
Αναλαμβάνουμε την αρχιτεκτονική μελέτη και τον σχεδιασμό μιας ευρείας γκάμας έργων με γνώμονα τη λειτουργικότητα, την αισθητική, τη συμμόρφωση στους εκάστοτε κανονισμούς και διατάξεις και τον προϋπολογισμό του έργου. Περισσότερα…
Η εταιρεία διαθέτει εξειδικευμένα συνεργεία που καλύπτουν όλο το φάσμα των οικοδομικών εργασιών. Ο σωστός συντονισμός των συνεργείων σε συνδυασμό με τη σταθερή συνεργασία μας με προμηθευτές υλικών εγγυώνται την γρήγορη και ορθή αποπεράτωση κάθε έργου.
Αναλαμβάνουμε την ανακαίνιση κατοικιών, καταστημάτων, γραφείων, ιατρείων, ξενοδοχειακών μονάδων και κάθε είδος έργου από το στάδιο του σχεδιασμού έως την υλοποίηση και την τελική παράδοση στον πελάτη. Περισσότερα…
Αναλαμβάνεται η αρχιτεκτονική και δομοστατική μελέτη, καθώς και οι τεχνικές που απαιτούνται για κτίρια ή σύνολα κτιρίων που χρήζουν αποκατάστασης, με στόχο την προστασία τους και τη βιώσιμη ανάπτυξή τους στο χρόνο. Περισσότερα…
Η μελέτη φωτισμού θα πρέπει να αποτελεί μέρος της συνολικής μελέτης ενός έργου. Κάθε χώρος ή κτίριο ανάλογα με την χρήση και το σχεδιασμό του έχει ξεχωριστές απαιτήσεις σε φωτισμό. Περισσότερα…
  • Θέρμανση
  • Κλιματισμός
  • Πυρασφάλεια
  • Ύδρευση
  • Αποχέτευση
  • Ηλεκτρολογικά

T: 2431025686, 2431025684
F: 2431025689
E: info@dourlios.gr