Αναλαμβάνουμε την ανακαίνιση κατοικιών, καταστημάτων, γραφείων, ιατρείων, ξενοδοχειακών μονάδων και κάθε είδος έργου από το στάδιο του σχεδιασμού έως την υλοποίηση και την τελική παράδοση στον πελάτη.

Επίσης το γραφείο μας αναλαμβάνει την ανακαίνιση-ανακατασκευή όψεων με τη χρήση ιδιόκτητου γερανού και ικριωμάτων.