Η εταιρεία διαθέτει μακρά παράδοση στην ανέγερση οικοδομών είτε με τη μέθοδο της αντιπαροχής  είτε σε ιδιόκτητα οικόπεδα. Έχοντας στο ενεργητικό της πάνω από 105 οικοδομές έχει εδραιωθεί στο χώρο των κατασκευών και έχει αποκτήσει σχέσεις εμπιστοσύνης για την αξιοπιστία και ποιότητα της δουλειάς μας.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να σας ενημερώσουμε για τα διαθέσιμα ακίνητα  της εταιρείας μας.