Το γραφείο μας αναλαμβάνει την έκδοση παντός είδους άδειας για όλους τους τύπους των κτιρίων.

  • Ανέγερση νέου κτιρίου
  • Αλλαγή χρήσης κτιρίου
  • Αναθεωρήσεις αδειών
  • Προσθήκες
  • Άδειες μικρής κλίμακας