Αναλαμβάνεται η αρχιτεκτονική και δομοστατική μελέτη, καθώς και οι τεχνικές που απαιτούνται για κτίρια ή σύνολα κτιρίων που χρήζουν αποκατάστασης, με στόχο την προστασία τους και τη βιώσιμη ανάπτυξή τους στο χρόνο. Πρωταρχικό μας μέλημα είναι η τεκμηρίωση, προστασία και διατήρηση της αρχιτεκτονικής μας κληρονομιάς και ειδικότερα των μνημείων και κτισμάτων όλων των εποχών:

  • Ναοί, εκκλησίες
  • Διατηρητέα κτίρια
  • Κτίσματα λαϊκής αρχιτεκτονικής
  • Νεοκλασσικά κτίρια
  • Αναπλάσεις οικισμών
  • Μελέτες επανάχρησης