Κανάρη

Dourlios TexnikiΈργα σε Εξέλιξη

Ανέγερση πενταόροφης οικοδομής ενεργειακής κλάσης Α+ στην οδό Κανάρη 21.