Καβράκου

Ντουρλιός ΤεχνικήΈργα σε Εξέλιξη

Ανέγερση πενταόροφης οικοδομής διαμερισμάτων με θέσεις στάθμευσης και υπόγειες αποθήκες επί της οδού Καβράκου στα Τρίκαλα